PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Jak mierzyć wartość kapitału ludzkiego? – podsumowanie konferencji

Konferencja „Mierzyć to co niemierzalne. Pomiar kapitału ludzkiego w praktyce firm" będąca podsumowaniem projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa", realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy partnerskiej ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, odbyła się 5 listopada 2015 r. w Warszawie.

Konferencja była okazją do dyskusji i odpowiedzi na pytania dlaczego ludzie to najważniejsza inwestycja? Dlaczego opłaca nam się inwestować w kapitał ludzki? Jak mierzyć to co często wydaje się tak trudno mierzalne - kapitał ludzki w organizacji?

O najnowszych światowych trendach w zakresie analizy i pomiaru stosowanych w HR opowiedział na wstępie dr Łukasz Sienkiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jednocześnie koordynator merytoryczny projektu. Podczas debaty „Sito czy inwestycja. Czy pracodawcom opłaca się podnoszenie kompetencji pracowników” eksperci i badacze rynku pracy, a także praktycy zarządzający kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach podejmowali próbę odpowiedzi na wyżej wskazane pytania. Uczestnicy debaty uznali, że polskie firmy, w przeważającej części, nie znają wartości kapitału ludzkiego, a co więcej - nie czują potrzeby posiadania tej wiedzy. Z drugiej strony wiele firm zwraca uwagę na trudności w pozyskiwaniu do organizacji właściwych ludzi. Duże organizacje stają się coraz bardziej nastawione na ludzi, pracownicy mają indywidualne plany rozwoju, cele, do osiągnięcia których dążą. Coraz częściej angażujemy menedżerów w poszukiwanie ludzi. To menedżerowie stają się odpowiedzialni za budowanie zgranych zespołów, w których ludziom „się chce”. Czy więc opłaca się podnoszenie kompetencji pracowników? Odpowiedź jest jakby oczywista. Rzeczywistość pokazuje jednak coś zgoła innego. Niezmienne wielu menedżerów w kontekście inwestowania w kapitał ludzki, przyjmuje postawę „chciałbym, ale się boję”. Nieznajomość podstawowych wskaźników dotyczących zasobów ludzkich firmy hamuje jej rozwój i uniemożliwia skuteczną walkę konkurencyjną.

W kontekście Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL) opracowanego w ramach ww. projektu, eksperci uznali, że może ono obudzić świadomość przedsiębiorców. Pokazuje jak bardzo połączone są ze sobą są światy zarządzania finansami, strategią i zarządzaniem Zasobami Ludzkimi. Pokazuje, że są to systemowo połączone elementy. Żeby rozmawiać partnersko z biznesem trzeba wiedzieć jak przełożyć wskaźniki na papier i wyciągnąć z nich wnioski. To trudne szczególne w sytuacji kiedy 80% HRowców ocenia siebie samych jako posiadających bardzo niskie umiejętności analityczne. HR musi najpierw przekonać siebie, a potem dopiero zarząd.

Uczestnicy konferencji wzięli ponadto udział w wystąpieniach eksperckich dotyczących komunikacji w procesie pomiaru kapitału ludzkiego, kosztów błędnych inwestycji dla firmy w przypadku nietrafionych awansów i sposobów ich unikania, jakości kapitału ludzkiego z perspektywy europejskiej, a także prezentacji efektów wdrożenia w przedsiębiorstwach powstałego w ramach projektu Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL). Przyszłość dokonywania pomiarów kapitału ludzkiego w organizacjach w tym w administracji publicznej była tematem dwóch ostatnich dyskusji zaplanowanych w programie konferencji. Całe wydarzenie zakończyło się warsztatem „Dlaczego i jak badać efektywność procesów HR".

Konferencja była podsumowaniem projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, jednak powstałe w jego trakcie Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego będzie nadal dostępne na stronie projektu http://nkl.parp.gov.pl podobnie jak publikacje przygotowane w zakresie stosowanych narzędzi pomiaru kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Udział w konferencji był bezpłatny. Wzięło w niej udział blisko 220 przedstawicieli przedsiębiorstw, w tym właścicieli, pracowników działów HR oraz uczelni wyższych i administracji publicznej.

Frekwencja i zainteresowanie uczestników opracowanym w ramach projektu Narzędziem Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego potwierdzają, że udało się nam wspólnie stworzyć wartościowe wydarzenie. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie na konferencję i aktywny w niej udział.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas konferencji przez poszczególnych prelegentów http://nkl.parp.gov.pl/index/index/3050, a także do obejrzenia fotorelacji z konferencji.

Patronami medialnymi wydarzenia byli: Personel i Zarządzanie, Personel Plus, HRstandard.pl, hrpolska.pl, osobyzasoby.pl, kadry.ABC.com.pl.

74/687/, ID=39387
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej nkl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-04-08 15:28:37
Aktualizowany: 2015-11-18 13:15:41
Ilość odsłon: 18234
drukuj